Anders Qvist Nielsen

MODTAGER

Anders Qvist Nielsen


Pressemedelse:

Fernisering på udstillingen;
MODTAGER
d. 12.juni 2020 kl. 18.00 – 21.00
Udstillingen kan ses efter aftale: 13.-19. Juni, Nørrevoldgade 4E,1.1. 5000 Odense C
Udstillingen i vores eget hjem i Odense, er en kompensationsudstilling for aflyst udstilling i Skt Petersborg (grundet corona)

Støj mellem værker Anders Qvist Nielsen og Indigo Richards: Modtager

Af Theis Vallø Madsen, ph.d., kunsthistoriker

Det hører til sjældenhederne, at kunstværker går rent igennem. Det sker oftere, at der er støj i forbindelsen mellem værk og modtager, ligesom der er støj i forbindelsen mellem mennesker. Vi møder hinanden med et partikelfilter, kan man sige, og hverdagens strøm af ord, lyde og billeder bliver farvet og forvansket på forskellige måder mellem afsender og modtaer. Det gælder ikke kun møder i medieret form, f.eks. møder over Zoom og FaceTime, men ethvert møde mellem et menneske og et kunstværk, en ting eller et andet menneske. Kunstværker filtrerer også virkeligheden, men de gør det på en bestemt måde. De kan afgrænse et felt af virkeligheden, vælge et bestemt perspektiv og udelade alt andet. Det giver ikke nødvendigvis et renere eller mere sandt virkelighedsbillede, men det giver et andet perspektiv på virkeligheden eller et hjørne af den.

Der er støj i værkerne hos Anders Qvist Nielsen og Indigo Richards, men støjen bliver brugt som et middel eller motiv snarere end noget, vi må forsøge at se igennem (med). Anders Qvist Nielsens ”Angry Drawing” er blevet til i et selvpåført vredesudbrud, hvor kunstneren bruger den fysiske vrede til at trænge gennem filteret. Sorte zigzaggede streger viser tydelige spor fra udbrudsforsøget. Tegningernes cirkelformede huller husker os på, at tegningen i en vis forstand er en tynd overflade. Værket er en tynd membran, et filter, hvor en følelse eller en handling bliver siddende i overfladen. De vrede tegninger er samtidig et resultat af en performativ handling. De er produceret foran et publikum, som er blevet instrueret i kun at iagttage vredesudbruddet gennem et spejl. Det skaber en distance, og det er en pointe i sig selv. Både værket og vreden er en del af et igangværende spil, vi hele tiden opfører for hinanden, og vreden er ligesom kunstværker en mulighed for at skære gennem forstillelser og kompromisser for at se tingene på ny.

Indigo Richards’ ”In our Face Time” er en portrætserie, som er blevet til efter digitale møder med mennesker spredt rundt omkring i verdens corona-nedlukkede lande. Det er nutidens digitale teknologier, som har gjort serien mulig, og de selvsamme teknologiers begrænsninger er en del af værket i indirekte forstand. Dårlige lysforhold, kameravinkler og webcams, svigtende billedkvalitet og ikke mindst et fravær af al den sansemæssige information, man ellers ville få i de fysiske møder med mennesker face-to-face. Der er støj i forbindelserne, og Indigo Richards bruger begrænsningerne til at undersøge nye udtryksformer. Her i skitseformens spontane form, hvor de umiddelbare sanseindtryk er vigtigere end det fine og formfuldendte. Indigo Richards har koncentreret sig om lys og skygge i ansigtet. De er alle en face, som det hedder, når ansigtet vender ud mod modtageren, og de har et direkte blik mod modtageren. De dukker frem fra ingenting som ud af en (digital) tåge.

Nogle af skitserne i akvarel bliver brugt som afsæt til større og mere abstrakte akrylmalerier. De indgår i udstillingen sammen med vrede tegninger, vrede skulpturer og en video produceret af de to kunstnere under nedlukningsperioden. Dele af udstillingen skulle have været vist i Skt. Petersborg, hvor kunstnerne var inviteret til at udstille, før coronavirussen lukkede alt ned. Både Indigo Richards’ ”In our Face Time” og Anders Qvist Nielsens ”Angry Drawing” er værkserier, hvor der er indlagt støj og forhindringer i vejen for modtageren. Værkerne bruger støjen i stedet for at ignorere den, og det er mere spændende end værker, der foregiver at levere noget rent og rigtigt.

Vi tager hensyn til regeringens seneste retningslinjer, der vil være håndsprit ved indgangen og vi holder afstand til hinanden. Om nødvendigt lukkes gæster ind i hold ved porten.